Projekt:
#1578 - PROJEKT EKOLOGICZNEJ TOALETY PUBLICZNEJ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1578

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Projekt toalety publicznej jest uzupełnieniem zabudowy parku
Łazienki Królewskie, który ma niezwykłe znaczenie historyczne,
artystyczne i symboliczne. Każda nowa realizacja na tym terenie powinna wpisywać się w koncepcję Merliniego i jego następców.
Proponowany budynek dopasowuje się do zabytkowych obiektów za pomocą współczesnego języka architektonicznego.
Obiekt został ulokowany przy ścieżce w pobliżu północno - zachodniego wejścia do parku. Kąt pomiędzy ścieżką a toaletą jest analogiczny do sąsiadującej zabytkowej Oficyny. Przed budynkiem zaplanowano niewielkie utwardzenie z kostki brukowej. Planowane zagospodarowanie nie narusza rosnących na terenie drzew.

Obiekt jest jednokondygnacyjny, o podstawie wielobocznej, wpisującej się w kwadrat. Od zewnątrz ma współczesną, minimalistyczną formę, jednak zamiast modernistycznej lekkości została mu nadana bardziej zwarta, tektoniczna forma, która wiąże się z otoczeniem podobnie jak zabytkowe kamienne budynki. Zielony dach ekstensywny został ukryty za attyką. Elewacja pokryta cienkimi płytami trawertynowymi została zróżnicowana załamaniami, podcięciami oraz żłobkowaniem od strony pólnocnej. Zaprojektowano grafitową stolarkę okienną.
System odwadniania oraz wtórnego wykorzystania wody deszczowej jest integralną częścią formy budynku. Woda z dachu zielonego spływa specjalnymi rurami spustowymi w wysuniętych fragmentach elewacji do widocznego zbiornika retencyjnego okalające budynek
z trzech stron. Z niego woda za pomocą drenażu nawadnia pobliską zieleń. Tylna ściana budynku została pokryta ogniwami fotowoltaicznymi, które gromadzą energię potrzebną do podgrzewania wody. Wszystkie funkcje znalazły się pod dachem, dzięki temu obiekt jest w pełni funkcjonalny również zimą.

Wewnątrz przewidziano toaletę męską, damską oraz osobną toaletę dla niepełnosprawnych. Zastosowana ceramika ogranicza nadmierny pobór wody. Poza funkcjami podstawowymi zaprojektowano kiosk sprzedażowy z interaktywną, przestrzenną mapą parku, przestrzeń z biletomatami oraz siedzisko w oknie z widokiem na park oraz ekranem informacyjno-edukacyjnym na poziomie wzroku. Kiosk i hol zostały doświetlone wysoki oknami. Do toalet naturalne światło wprowadza świetlik. We wnętrzu zastosowano stonowaną , klasyczną kolorystykę, biel zestawiono z naturalnym kamieniem oraz gładkimi
i przestrzennymi nieszkliwionymi płytkami ceramicznymi.

Przyjętę w projekcie rozwiązania mają na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu budynku na środowisko naturalne.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9