Projekt:
#1600 - AMFI

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1600

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Bryła pawilonu oparta jest na dogłębnej analizie elementów zespołu pałacowo-parkowego w Łazienkach Królewskich. Pierwszym elementem było znalezienie kształtu podstawowego odnosząc się do wyniosłego obiektu Zamku Ujazdowskiego, skos jego dachu posłużył za początkową inspirację. Zarys obiektu uzupełniono o wysoki cokół, stanowiący jedną z charakterystycznych cech klasycyzmu. Wejście do pawilonu nawiązuje do elewacji Amfiteatru. Jako inspiracja dla skośnej elewacji pawilonu, posłużył Ermitaż, przywodzący na myśl konstrukcję dachu polskiego. Kolor dachówki pokrywającej istniejące budynki, przeniesiony został na projektowany obiekt, poprzez zastosowanie cortenu. Typowym dla klasycyzmu zabiegiem jest powtarzalny trzykrotny rytm podziału elewacji, został on odzwierciedlony za pomocą trzech wysokich okien na elewacji południowej. Obiekt to jakby fragment klasycystycznego budynku Merliniego zakopany częściowo w teren. Pawilon wpisano w przestrzeń parkową z pełnym poszanowaniem przyrody, nie ingerując w zastaną zieleń i nie zmieniając znacznie powierzchni biologicznie czynnej. Zastosowano dach zielony z systemem odprowadzenia nadmiaru wody kierując ją poziomym odcinkiem przewodu, aż do rury spustowej umieszczonej wewnątrz budynku. Woda szara kierowana jest do zbiornika, filtrowana i transportowana do spłukiwania toalet.

Oszczędność energii zapewnia również samo ukształtowanie bryły – od północy ściana jest dobrze zaizolowana, a otwory okienne występują tylko od południa czerpiąc w pełni z energii słonecznej. Duże okna doświetlają przestronny hol (4,4 x 6,3 m) służący jako punkt informacji, sprzedaży biletów, kiosk i poczekalnia dla osób korzystających z toalet. Obiekt nie posiada barier architektonicznych pozwalając na swobodne użytkowanie przez osoby starsze oraz z dysfunkcjami ruchowymi. Obiekt zaprojektowano w duchu zrównoważonego rozwoju. Wykorzystano materiały naturalne przyjazne dla środowiska takie jak szary polerowany gres na elewacji i ścianach wewnętrznych, czy drewno w elementach wyposażenia. W pomieszczeniu technicznym przewidziano umiejscowienie pompy ciepła. Wszystkie drzwi spełniają wymogi projektowe zapobiegające szkodliwemu działaniu wilgoci oraz wandalizmowi. Pawilon wraz z jego wyposażeniem, stanowią spójną całość oraz mają na celu zmianę nieekologicznych zachowań mieszkańców i turystów. Koncepcja ma na celu propagowanie rozwiązań ekologicznych z pełnym poszanowaniem zastanego krajobrazu historycznego i przyrodniczego.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9