Projekt:
#1612 - Nowoczesność klasyczna

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1612

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

IDEA PROJEKTU:
Inspiracją do stworzenia projektu była analiza architektury wybitnego architekta Dominika Merliniego. W jego twórczości bardzo charakterystyczną cechą jest pewien rytm który tworzą kolumny i gzymsy budynku. W nowoczesnym wydaniu został on zinterpretowany na czasy współczesne. Dominującym kolorem jest biel, jak to miało miejsce za czasów stanisławowskich. Aby budynek wpisał się w przepiękny krajobraz parku, materiałem elewacyjnym jest białe szkło w blasku którego możemy zobaczyć konary drzew. W ten sposób budynek z jednej strony nawiązuje do czasów królewskich, a z drugiej strony oddaje pierwszństwo walorom, które są bardziej wartościowe i interesujące. Sugeruje się aby budynek całościowo został wykonany w konstrukcji stalowej pokrytej płytami farmacell. Jednym z dominujących materiałów obiektu jest nowoczesny materiał tzw. microtopping. Zewnętrzny szkielet budynku oraz podłogi zostały pokryte właśnie micro cementem. Zadaniem obiektu jest służyć mieszkańcom Warszawy ale również wszystkim osobom odwiedzającym ten wspaniały park. Obiekt nie dominuje w krajobrazie, nawiązując w nowoczesny sposób do królewskiej epoki chce w jak najlepszy sposób pełnić swoją funkcje.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9