Projekt:
#1634 - Toaleta w Łazienkach

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1634

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Głównym zamysłem koncepcji toalety było wpisanie obiektu w kontekst miejsca oraz dopasowanie go do nowoprojektowanych zabudowań. Działka znajduje się na terenie zabytkowego ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie.

Bryła jest nowoczesnym nawiązaniem do otaczającej historycznej architektury. Poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów tworzy spójność z projektem toalet przy pomniku Chopina.
Projekt składa się z dwóch niewielkich kubatur. W jednej części znajdują się toalety damskie, męskie oraz dla osób niepełnosprawnych, natomiast po przeciwnej stronie znalazło się miejsce na pomieszczenie dla rodziców z dziećmi- dostępne także dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie techniczne i niewielki pawilon handlowy.
Wszystkie pomieszczenia zostały wyposażone w niezbędne do użytkowania sprzęty oraz urządzenia.

Ze względu na obsługę zwiedzających przewidziano wydzieloną część z bile-tomatami oraz samoobsługowy punkt informacyjny. Urządzenia zostały zaprojektowane w formie dotykowych paneli zlokalizowane w strefie wejściowej do obiektu.

Konstrukcja zaprojektowana została w technologii lekkiej konstrukcji stalowej szkieletowej. Ściany wypełnia wełna mineralna.
Obiekt wyposażony jest w podstawowe instalacje techniczne oraz uzupełniające je rozwiązania energooszczędne, mające na celu zmianę nieekologicznych zachowań mieszkańców i turystów. W tym celu przewidziano miejsce na zbiornik wody deszczowej z powierzchni dachu, umieszczony pod zewnętrzną nawierzchnią utwardzoną. Zapewni to łatwy dostęp w przypadku konieczności naprawy bądź konserwacji. Pojawi się także zbiornik szarą wodę z umywalek, która zostanie wykorzystana do spłukiwania toalet.
Zaprojektowano także energooszczędne oświetlenie LED oraz panele solarne, które jednocześnie są formą zadaszenia przejścia.
Dodatkowym wyposażeniem są automatyczne spłuczki, które pozwolą zaoszczędzić wodę

Biorąc pod uwagę przeznaczenie obiektu został on wykończony materiałami, które umożliwiają całoroczną eksploatację obiektu oraz są łatwe w utrzymaniu. Pomieszczenia posiadają wentylację mechaniczną, osobną dla kabin i pomieszczeń z umywalkami.

Projekt został wykonany w idei projektowania uniwersalnego. Dzięki zastosowaniu odpowiednich rozwiązań stwarza warunki korzystania wszystkim grupom odbiorców.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9