Projekt:
#1640 - Łazienka Królewska

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1640

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Jasna, kubiczna bryła, symetryczny układ oraz wejście o manierystycznym charakterze do budynku - są to cechy reprezentatywne zabudowań kompleksu parkowego Łazienek Królewskich. Do głównego pomieszczenia pawilonu - wspólnej umywalni - prowadzą trzy równorzędne wejścia. Elewacja wykonana z pół-transparentnych profili szklanych sprawia, że pomieszczenie jest pełne naturalnego światła. Promienie słoneczne wpadające do wnętrza podnoszą jakość doświadczanych przez użytkowników wrażeń przy jednoczesnym obniżeniu kosztów eksploatacyjnych obiektu.

Od strony wejścia do parku znajduje się informacja turystyczna. W tym miejscu można kupić bilety do muzeum czy zapoznać się z planem parku. Dodatkowe pomieszczenie techniczne usytuowane jest od strony ulicy.

Forma pawilonu “Łazienki Królewskiej” odwołuje się do istniejącej tkanki historycznej oraz wykorzystuje walory naturalne parku w celu stworzenia wyjątkowego charakteru wnętrz. Projekt łączy w sobie cechy architektury nowoczesnej, ekologicznej oraz dostępnej dla wszystkich, która może wzbogacić istniejący, historyczny kontekst.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9