Projekt:
#1648 - KOŁO W ŁAZIENCE

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1648

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Narracja architektoniczna założenia nakierowana jest na uszanowanie tkanki historycznej miejsca i stworzenie swoistej, współczesnej reinterpretacji dzieł Mistrza Merliniego. Dziedzictwo przeszłości stało się inspiracją przy projekcie współczesnego obiektu. Proponowana zabudowa w pełni szanuje historyczne otoczenia, nawiązując do niego i korespondując z nim. Jako fundament projektu uznano pięć składowych bezpośrednio związanych z twórczością włoskiego architekta: sześcienna bryła, kolumnady, ornamenty roślinne, zastosowanie układu centralnego z owalną przestrzenią w samym środku, rzeźba jako element budynku. Zatopiona w roślinach działka w naturalny sposób wyznacza formę obiektu. Umiejscowiona pośród drzew ścieżka wprowadza użytkowników do budynku, w którego projekcie, poza toaletami publicznymi ulokowane zostało również miejsce na odpoczynek i kontemplację sztuki. Świadome posługiwanie się wyrazami dziedzictwa przeszłości pozwoliło stworzyć obiekt, który szanuje zastaną zabudowę, wpisuje się w historyczne założenia i odpowiada na potrzeby współczesnego świata.
Największym wyzwaniem dzisiejszych czasów jest proponowanie, a przede wszystkim wdrażanie rozwiązań, które mogą przyczynić się do łagodzenie skutków trwającego kryzysu klimatycznego. Zaprojektowany obiekt, którego plastyczna forma przenika pośród zastanych na działce drzew, w sposób harmonijny staje się częścią krajobrazu naturalnego. W projekcie wykorzystane zostały następujące, nieszkodliwe dla środowiska materiały: cegła jako element konstrukcyjny oraz tynk gliniany jako forma wykończenia nawiązująca do okolicznych budynków. Forma budynku, z charakterystycznym otworem w dachu, to również celowe działanie zapewniające maksymalne wykorzystanie możliwości przyrody. Przez owalny otwór, do zbiornika zamontowanego pod budynkiem, ma wpływać woda deszczowa, która zostanie wykorzystana przy eksploatacji budynku. Proponuje się również rozdzielenie instalacji ściekowej na dwa niezależne ciągi: pierwszy wody szarej z umywalek oraz drugi ścieków z toalet. Zamontowane filtry mają oczyszczać wodę szarą metodą biologiczną z wykorzystaniem reaktora membranowego. Owalną przestrzeń okalają transparentne ściany wykonane z mlecznego szkła, których struktura wprowadza do pomieszczeń toalet światło dzienne. Na samym obszarze objętym opracowaniem zdecydowano się zaprojektować punktowe łąki kwiatowe, które stanowią naturalne środowiska do życia owadów w mieście.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9