Projekt:
#1666 - Plum

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1666

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Plum! Woda w Łazienkach.
Za motyw przewodni projektu zostało przyjęta celebracja wody jako głównej substancji życia, źródła relaksu i higieny, elementu korzystnie wpływającego na nasze zmysły. Bazując na przykładach okolicznych obiektów w Łazienkach, otoczonych i zorientowanych w pobliżu zbiorników wodnych, projekt również zakłada integrację wody w centrum obiektu.
Plum(kająca) woda spływająca po metalowym dachu ma zapewnić odwiedzającym moment spokoju, komfort obcowania z kojącą siłą natury, spotkanie z ekologicznym zastosowaniem tego źródła w postaci odnawialnego użycia deszczówki oraz miejsce bezdotykowego umycia rąk!

Główne funkcje obiektu są zlokalizowane w czterech głównych bryłach budynku, natomiast przestrzenie pomiędzy - wyznaczone przez kolebkowe sklepienia, stanowią transparentne ciągi komunikacyjnie płynnie artykułujące poszczególne strefy.
Forma czerpie zarówno z antycznej koncepcji centralnego impluvium ingerującego wodę jak centrum życia zdefiniowanego przez sklepienie beczkowe prowadzące do głównego zbiornika, łukowych elewacji zaczerpniętych z racjonalnej architektury klasycyzmu stanisławowskiego Domenico Merliniego, jak i współczesnej interpretacji naturalnych materiałów.
Forma jest odpowiedzią na czystą i bezdotykową architekturę higieny wpisaną w historię i kontekst Łazienek Królewskich .

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9