Projekt:
#1678 - ŁAZIENKA KRÓLEWSKA

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1678

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Koncepcja

Prosta, estetyczna forma była punktem wyjścia przy projektowaniu obiektu wielofukcyjnego, łączącego funkcję toalety publiczej z punktem usługowym w Łazienkach Królewskich.

Funkcje budynku obudowano zewnętrzną, żelbetową konstrukcją, niczym skorupą. Bryła obiektu swą nowoczesną formą w symboliczy sposób nawiązuje do architektury zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie założenia.

Fasada z charakterystycznym zadaszeniem w formie odwróconych łuków, odzwierciedla przęsła mostu odbite w wodach parku.

Tylna elewacja na planie koła w symboliczny sposób nawiązuje do Amfiteatru w Łazienkach Królewskich, czy charakterystycznego Wodozbioru.

We wnętrzu symbolika miejsca przejawia się w umywalniach, gdzie lustra nawiązują do kształtu otworów okiennych Starej Oranżerii, a forma lamp odnosi się do wody, będącej symbolem tożsamości miejsca.

Budynkowi nadano formę owalną, dzięki której swobodnie wpisuje się w krajobraz parkowy. Usytuowanie prostopadłe do ciągu komunikacyjnego zapewnia maksymalną dostępność przechodniów. W przedniej, łatwodostępnej części budynku zlokalizowano kiosk z samoobsługowym punktem informacyjnym i biletomaty. Do toalet prowadzi wewnętrzny korytarz, zapewniający zwiększenie prywatności użytkowników i bezkolizyjne obejście.

Podczas tworzenia koncepcji położono nacisk na ergonomię i komfort użytkowania. Toaleta dla osób niepełnosprawnych została zlokalizowana przy samym wejściu do korytarza. Ponadto zaprojektowano w nim zintegrowane siedzisko dla oczekujących, w szczególności osób starszych.

Rozwiązania technologiczne i materiałowe

Cały budynek został obudowany zewnętrzną skorupą, tworząc jednocześnie połać dachową. Wykonano ją w konstrukcji żelbetowej z wykorzystaniem betonu architektonicznego, barwionego w masie na odcień ciepłej bieli.

Cylindryczny kształt obiektu poprawia jego właściwości termiczne.

Ściany murowane zostały ocieplone płytami PIR i pokryte betonem architektonicznym.

Posadzkę wykonano z mrozoodpornąej, antypoślizgowej warstwy betonu zarówno wewnątrz, jak i przed budynkiem.

Ściany wewnątz toalet wyłożono płytkami małoformatowymi, ułożonymi w nieregularny sposób. Podkreślają one kształt ścian w formie łuków i zabezpieczają je przed wilgocią.

W obiekcie zaprojektowano zbiornik do gromadzenia wody opadowej, zbieranej z połaci dachu. Wykorzystana zostanie ponownie przy spłukiwaniu wody w toaletach. Dodatkowo, w celu ograniczenia zużycia energii, w całym obiekcie zastosowano energooszczędne oświ

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9