Projekt:
#1694 - PROJEKT KONCEPCYJNY PAWILONU O FUNKCJI TOALETY PUBLICZNEJ W ŁAZIENKACH KRÓLEWSKICH W WARSZAWIE

Autor/Autorzy: *****

Godło: 1694

Trwa głosowanie internautów!

Opis:

Pawilon zaprojektowany został na planie prostokąta zdefiniowanego przez siatkę kwadratów o bokach 240 cm. W cofniętej części mieści się funkcja toalety, natomiast od frontu - na środku kiosk, biletomaty i samoobsługowy puntk informacyjny. Po bokach utworzone zostały dwa podcienie. Zasadniczym zamierzeniem koncepcji było wpisanie się w kontekst miejsca poprzez stworzenie formy prostej i skromnej funkcjonalnej, której klasyczność wyraża się w wewnętrznej konsekwencji, logice konstrukcji i układu funkcjonalnego. Pewnym nawiązaniem do twórczości Merliniego jest podwyższenie centralnej części budynku, które m.in. doświetla część pomieszczeń. Również jasna kolorystyka odwołuje się do kolorystyki zabytków Łazienek.
rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe
Konstrukcja budynku oparta jest o układ czterodzielnych słupów drewnianych (cztery po 10x10 cm) i potrójnych belek na nich opartych. Pozwala to na wyeksponowanie konstrukcji przy zminimalizowaniu wpływu mostków termicznych i jednocześnie pozwala osiągnąć efekt jednocześnie lekkości podpór i ich solidności, zapewnia sztywność konstrukcji. Wypełnienie ścian szkieletowe, z termoizolacją z wełny drzewnej i elewacją z deski malowanej na biało, natomiast w wyższej części transparentne z okładziną szklaną i izolacją z przepuszczającego światło aerożelu. Posadowienie na płycie fundamentowej, czemu sprzyja konstrukcja drewniana, pozwoli na stosunkowe ograniczenie prac ziemnych, co jest korzystne z uwagi na bliskie sąsiedztwo drzew. Dach projektowany jako zielony, ekstensywny. Wykończenie cokołu i attyki, a także posadzki z płyt granitowych dodadzą obiektowi swego rodzaju szlachetności. Wykończenie ścian wewnątrz z okładziny szklanej matowej.
instalacje i rozwiązania proekologiczne
Obiekt wyposażony w instalacje wod.-kan., elektryczną, wentylację, internet i monitoring. Oświetlenie ledowe - od zewnątrz liniowe, usytuowane pomiędzy belkami konstrukcji. Wszelkie przegrody szklane projektowane wypełnione izolacją transparentną pozwalają ograniczyć straty ciepła. Projektuje się system odzyskiwania wody deszczowej używanej do spłukiwania toalet, a także powietrzną pompę ciepła. Układ ze środkową częścią podwyższoną pozwoli na naturalne wentylowanie budynku.

Plansza 1

graphic_1

Plansza 2

graphic_2

Plansza 3

graphic_3

Plansza 4

graphic_4

Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

graphic_5

Wizualizacja obiektu wpisana w otoczenie

graphic_6

Wizualizacja wybranego fragmentu wnętrza łazienki

graphic_7

Rzut, skala 1:50

graphic_8

Przekrój, skala 1:50

graphic_9